Ad Dictum bierze aktywny udział w programie Urzędu Miasta Legionowo Karta Dużej Rodziny

10% zniżki na zajęcia jednorazowe

- logopedyczne


Ad Dictum wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Legionowie przeprowadziło przesiewowe badania psychoruchowe i logopedyczne dzieci w wieku od urodzenia do 6 roku życia. Akcje prowadzone są cyklicznie od roku 2013

Ad Dictum wspólnie z Urzędem Miasta w Legionowie przeprowadziło diagnozy integracji sensorycznej dla dzieci z Legionowa od 2 do 13 roku życia w ramach Miejskiego programu promocji zdrowia "Wyjść naprzeciw autyzmowi 2015"oraz "Przesiewowe badanie w zakresie SI" w latach 2017, 2019 oraz 2021.


Ad Dictum w mediach

Edukacja 2013/2014

Powiat Legionowski

Powiat Legionowski

Myśl Lokalna

Myśl Lokalna

Legio24

Legio24

Podsumowanie "Pomóż mi latać"

Radio Hobby


NOWOŚĆ w AD DICTUM

TUS-Trening umiejętności społecznych

Autorskie zajęcia TUS, w cyklu dziesięciu regularnych grupowych spotkań, poprowadzi psycholog mgr Agnieszka Grzelak.

Drogi Rodzicu, jeśli Twoje dziecko przejawia trudności w:
- funkcjonowaniu w grupie,
- w przestrzeganiu zasad,
- cierpliwym czekaniu na swoją kolej,
lub
ma problem ze skupieniem się na zadaniu i samokontrolą, zapraszamy na Nasz TUS. Trening Umiejętności Społecznych w AD DICTUM przeznaczony jest dla dzieci od 5 do 10 roku życia, mających rozmaite trudności w kontaktach społecznych, a szczególnie, gdy zdiagnozowano u nich zespół Aspergera, autyzm wysokofunkcjonujący, ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi. Zapraszamy również dzieci nieśmiałe, lękliwe, wycofane i z obniżoną samooceną.

W czasie treningu uczestnicy nabędą między innymi umiejętność: zawierania znajomości, radzenia sobie z uczuciami i swoimi problemami (w tym z przeżywaniem porażki), unikania, a także rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami, czekania na swoją kolej, słuchania poleceń do końca i hamowania spontanicznych reakcji.

KOSZT:10 spotkań 60 min- 600 zł

grupy wiekowe: 5 -7 lat, 8-10 lat

KONSULTACJE DLA RODZICÓW NIEMOWLĄT

Kochający Rodzicu, jeśli chcesz dowiedzieć się:
- o podstawach rozwoju małego dziecka
- o sposobach pielęgnacji ( m.in. podnoszeniu, noszeniu, karmieniu, przewijaniu, kąpieli)
- jak rozpoznawać niepokojące sygnały w zachowaniu malucha
- od kiedy nosić w chuście
- o sposobach stymulacji do prawidłowego rozwoju
lub jeśli cokolwiek niepokoi Cię w rozwoju Twojego malucha:
- problemy z karmieniem,
- problemy z usypianiem,
- problemy z zachowaniem,
- opóźniony rozwój ruchowy,
- nadmierna aktywność lub jej brak.
Zadzwoń i umów się z naszym specjalistą.

Konsultacja trwa ok.90 minut

Spotkanie może odbyć się na terenie Poradni lub w bezpiecznych warunkach domowych - dojazd do 15 km od Legionowa.

Koszt: 180 zł

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA

Jeśli Twoje dziecko ma:
-Otwarte, rozchylone usta zarówno w dzień jak i w nocy,
-Chrapanie lub/i bezdechy w ciągu nocy,
- Oddychanie torem ustnym,
- Pogrubioną, zaczerwienioną i wysuszoną wargę dolną,
- Ślinę w kącikach ust,
- Nieprawidłową pozycję spoczynkową języka
- Wadę wymowy ( w szczególności seplenienie międzyzębowe, boczne lub przyzębowe),
- Trudności w połykaniu ( krztuszenie się, zatrzymywanie płynów, pokarmu w policzkach, głośne połykanie), żuciu czy gryzieniu,
- Wadę zgryzu.

Zapraszamy na zajęcia z terapii miofunkcjonalnej. Polega ona na wykonywaniu ćwiczeń logopedycznych aktywujących mięśnie twarzy w celu wypracowania właściwej koordynacji funkcji aparatu ustno-twarzowego. Efektem jest prawidłowa praca mięśni ustno-twarzowych, usprawnienie aparatu artykulacyjnego, prawidłowe połykanie oraz pozycje spoczynkowe warg, żuchwy, języka. Często następuje przywrócenie prawidłowego oddychania torem nosowym, a także niwelowanie wad artykulacyjnych.

Koszt zajęć 30 min - 100 zł

Koszt zajęć 45 min -150 zł

SENSOLOGOPEDIA- logopedia z elementami integracji sensorycznej

Podczas zajęć logopeda włącza dodatkowe działania mające na celu stymulację sfery orofacjalnej, sensoryczne uwrażliwianie miejsc artykulacji, usprawnianie narządów artykulacyjnych i praksji oralnej oraz zabawy ruchowe. Wszystkie ćwiczenia mają na celu niwelowanie deficytów językowych i artykulacyjnych, usprawnianie koordynacji wzorkowo-ruchowej, regulację napięcia mięśniowego aparatu artykulacyjnego, kształtowanie poczucia własnego ciała oraz orientacji przestrzennej, a tym samym dają możliwość stymulacji wielozmysłowej i wielowymiarowej.

Koszt zajęć 30 min - 100 zł

Koszt zajęć 45 min -150 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Spotkania prowadzone są przez terapeutę wczesnego wspomagania rozwoju-psychologa-pedagoga specjalnego-logopedę mgr Aleksandrę Posobiec. Zakres i rodzaj terapii dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dziecka.

Koszt zajęć 55 min - 150 zł

Indywidualny trening koncentracji uwagi i pamięci

Zajęcia dedykowane dzieciom i młodzieży od 3 do 14 roku życia. Zapraszamy dzieci z ASD, ADHD i wszystkich bujających w obłokach marzycieli.

Nadmiar bodźców wynikających z obcowania z urządzeniami elektronicznymi (smartfony, tablety, konsole, tv), szybkiego tempa życia, miejskiego hałasu, częstych zmian czy dużej ilości materiału do przyswojenia są czynnikami, w wysokim stopniu wpływającymi na pogorszenie koncentracji uwagi i umiejętności zapamiętywania. Udział w treningu koncentracji uwagi i pamięci pomoże dzieciom w lepszym radzeniu sobie zarówno z czynnikami rozpraszającymi, jak w lepszym kierowaniu uwagi na kluczowe aspekty funkcjonowania. Podczas treningu rozwijane będą między innymi: percepcja zmysłowa oraz zdolności obserwacji, przetwarzania i zapamiętywania doznań pochodzących z różnych systemów zmysłowych, wyobraźnia przestrzenna, dostrzeganie powiązań i zależności, analogie, myślenie logiczne, wyobraźnia oraz twórcze myślenie.

Program zajęć, po wywiadzie z rodzicami oraz diagnozie umiejętności dziecka, jest dobierany indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika.

Zajęcia prowadzone przez psycholog mgr Agnieszkę Grzelak i odbywają się w cyklu 5 cotygodniowych spotkań.

Czas trwania 1 zajęć - 55 minut

Koszt -150 zł

TZA- Trening Zastępowania Agresji

Trening adresowany jest do dzieci, które stosują agresywne sposoby na osiągnięcie swoich celów, mają trudności z kontrolowaniem swojej złości, a przez ograniczony repertuar umiejętności prospołecznych, nie radzą sobie w relacjach z rówieśnikami. Trening Zastępowania Agresji będzie także pomocny dla dzieci wycofanych, nieśmiałych i z obniżoną samooceną. W trakcie 14 regularnych spotkań grupowych, w kameralnych grupach 4-6 osób, uczestnicy między innymi: nauczą się kontrolować swoje zachowanie oraz lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach stresu (w sposób bezpieczny dla siebie i innych), poprawią komunikację z rówieśnikami i dorosłymi, wzmocnią poczucie własnej wartości, nabędą umiejętność asertywności w sytuacjach trudnych społecznie (np. odmowa w sytuacji namawiania przez grupę). Nasz trening TZA wzmocni również w świadomości uczestników istnienie i rolę norm oraz wartości.

Każde spotkanie trwa 50 minut

O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z psychologiem prowadzącym trening, mgr Agnieszką Grzelak (50 minut/150 zł)

KOSZT: pakiet 14 spotkań- 700 zł

grupy wiekowe 10-12 lat, 13-15 lat

Zapraszamy na psychoterapię:

1. Terapię indywidualną dzieci i młodzieży

- mających trudności min. z zaburzeniami lękowymi, dorastaniem, niską samooceną, problemami adaptacyjnymi

- będących w konflikcie lojalnościowym w sytuacji okołorozwodowej rodziców

- nadmiernie używających multimediów tj. telefon, komputer, konsola

2. Terapię dorosłych

- mających problemy m.in. z zaburzeniami nastroju, niską samooceną, trudnościami w relacjach, będących w kryzysie oraz dda

3. Konsultacje wychowawcze dla rodziców, którzy mają codzienne trudności wychowawcze, szkolne i komunikacyjne ze swoimi dziećmi

KOSZT ZAJĘĆ:

50 min-180 zł

80 min- 270 zł

Szczegóły pod nr 609-007-249.

Zapraszamy

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - BEZPŁATNA TERAPIA DLA DZIECI W WIEKU 0-7 LAT

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA RÓWNIEŻ W SOBOTY (logopedia, terapia ręki, terapia integracji sensorycznej)


Program Wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)

W ramach programu WWR oferujemy następujące terapie :

- logopedyczną

- integrację sensoryczną

- psychologiczną

- pedagogiczną

- terapię ręki

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Zapisy już trwają, ilość miejsc ograniczona


Copyright by www.ad-dictum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.