Ad Dictum bierze aktywny udział w programie Urzędu Miasta Legionowo Karta Dużej Rodziny

10% zniżki na zajęcia jednorazowe

- logopedyczne


Ad Dictum wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Legionowie przeprowadziło przesiewowe badania psychoruchowe i logopedyczne dzieci w wieku od urodzenia do 6 roku życia. Akcje prowadzone są cyklicznie od roku 2013

Ad Dictum wspólnie z Urzędem Miasta w Legionowie przeprowadziło diagnozy integracji sensorycznej dla dzieci z Legionowa od 2 do 13 roku życia w ramach Miejskiego programu promocji zdrowia "Wyjść naprzeciw autyzmowi 2015"oraz "Przesiewowe badanie w zakresie SI" w latach 2017 oraz 2019.


Ad Dictum w mediach

Edukacja 2013/2014

Powiat Legionowski

Powiat Legionowski

Myśl Lokalna

Myśl Lokalna

Legio24

Legio24

Podsumowanie "Pomóż mi latać"

Radio Hobby


NOWOŚĆ w AD DICTUM

TUS-Trening umiejętności społecznych

Już od września zapraszamy dzieci i młodzież na nową edycję Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Autorskie zajęcia TUS, w cyklu dziesięciu regularnych grupowych spotkań, poprowadzi psycholog mgr Agnieszka Grzelak.

Drogi Rodzicu, jeśli Twoje dziecko przejawia trudności w: - funkcjonowaniu w grupie, - w przestrzeganiu zasad, - cierpliwym czekaniu na swoją kolej, lub ma problem ze skupieniem się na zadaniu i samokontrolą, zapraszamy na Nasz TUS. Trening Umiejętności Społecznych w AD DICTUM przeznaczony jest dla dzieci od 5 do 10 roku życia, mających rozmaite trudności w kontaktach społecznych, a szczególnie, gdy zdiagnozowano u nich zespół Aspergera, autyzm wysokofunkcjonujący, ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi. Zapraszamy również dzieci nieśmiałe, lękliwe, wycofane i z obniżoną samooceną.

W czasie treningu uczestnicy nabędą między innymi umiejętność: zawierania znajomości, radzenia sobie z uczuciami i swoimi problemami (w tym z przeżywaniem porażki), unikania, a także rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami, czekania na swoją kolej, słuchania poleceń do końca i hamowania spontanicznych reakcji.

KOSZT:10 spotkań 50 min- 400 zł

grupy wiekowe: 5 -7 lat, 8-10 lat

Indywidualny trening koncentracji uwagi i pamięci

Zapraszamy wszystkich, którym ciężko spokojnie wysiedzieć na zajęciach w przedszkolu lub szkole, skupić się dłużej niż minutę na wykonywanym zadaniu, zapamiętać o co mama przed chwilą prosiła :) oraz tych, których osiągane wyniki są nieadekwatne do rzeczywistych możliwości ze względu na problemy z koncentracją uwagi.

Indywidualny trening koncentracji uwagi i pamięci to zajęcia dedykowane dzieciom i młodzieży od 3 do 14 roku życia. Zapraszamy dzieci z ASD, ADHD i wszystkich bujających w obłokach marzycieli.

Nadmiar bodźców wynikających z obcowania z urządzeniami elektronicznymi (smartfony, tablety, konsole, tv), szybkiego tempa życia, miejskiego hałasu, częstych zmian czy dużej ilości materiału do przyswojenia są czynnikami, w wysokim stopniu wpływającymi na pogorszenie koncentracji uwagi i umiejętności zapamiętywania. Udział w treningu koncentracji uwagi i pamięci pomoże dzieciom w lepszym radzeniu sobie zarówno z czynnikami rozpraszającymi, jak w lepszym kierowaniu uwagi na kluczowe aspekty funkcjonowania. Podczas treningu rozwijane będą między innymi: percepcja zmysłowa oraz zdolności obserwacji, przetwarzania i zapamiętywania doznań pochodzących z różnych systemów zmysłowych, wyobraźnia przestrzenna, dostrzeganie powiązań i zależności, analogie, myślenie logiczne, wyobraźnia oraz twórcze myślenie.

Program zajęć, po wywiadzie z rodzicami oraz diagnozie umiejętności dziecka, jest dobierany indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika.

Zajęcia prowadzone przez psycholog mgr Agnieszkę Grzelak i odbywają się w cyklu 5 cotygodniowych spotkań.

Czas trwania 1 zajęć - 55 minut

Koszt -110 zł

TZA- Trening Zastępowania Agresji

Od września 2019 r zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat na Trening Zastępowania Agresji (TZA).

Trening adresowany jest do dzieci, które stosują agresywne sposoby na osiągnięcie swoich celów, mają trudności z kontrolowaniem swojej złości, a przez ograniczony repertuar umiejętności prospołecznych, nie radzą sobie w relacjach z rówieśnikami. Trening Zastępowania Agresji będzie także pomocny dla dzieci wycofanych, nieśmiałych i z obniżoną samooceną. W trakcie 14 regularnych spotkań grupowych, w kameralnych grupach 4-6 osób, uczestnicy między innymi: nauczą się kontrolować swoje zachowanie oraz lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach stresu (w sposób bezpieczny dla siebie i innych), poprawią komunikację z rówieśnikami i dorosłymi, wzmocnią poczucie własnej wartości, nabędą umiejętność asertywności w sytuacjach trudnych społecznie (np. odmowa w sytuacji namawiania przez grupę). Nasz trening TZA wzmocni również w świadomości uczestników istnienie i rolę norm oraz wartości. KIEDY?Zajęcia będą odbywały się w piątki o godz.19 i 20

Każde spotkanie trwa 50 minut

O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z psychologiem prowadzącym trening, mgr Agnieszką Grzelak (55 minut/110 zł)

KOSZT: pakiet 14 spotkań- 700 zł

grupy wiekowe 10-12 lat, 13-15 lat

Zapraszamy na psychoterapię:

1. Terapię indywidualną dzieci i młodzieży

- mających trudności min. z zaburzeniami lękowymi, dorastaniem, niską samooceną, problemami adaptacyjnymi

- będących w konflikcie lojalnościowym w sytuacji okołorozwodowej rodziców

- nadmiernie używających multimediów tj. telefon, komputer, konsola

2. Terapię dorosłych

- mających problemy m.in. z zaburzeniami nastroju, niską samooceną, trudnościami w relacjach, będących w kryzysie oraz dda

3. Konsultacje wychowawcze dla rodziców, którzy mają codzienne trudności wychowawcze, szkolne i komunikacyjne ze swoimi dziećmi

KOSZT ZAJĘĆ:

50 min-120 zł

80 min- 180 zł

Szczegóły pod nr 609-007-249.

Zapraszamy

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - BEZPŁATNA TERAPIA DLA DZIECI W WIEKU 0-7 LAT

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA RÓWNIEŻ W SOBOTY (logopedia, terapia ręki, terapia integracji sensorycznej)


Program Wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)

W ramach programu WWR oferujemy następujące terapie :

- logopedyczną

- integrację sensoryczną

- psychologiczną

- pedagogiczną

- terapię ręki

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Zapisy już trwają, ilość miejsc ograniczona


Copyright by www.ad-dictum.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.